TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP


TUYỂN NHÂN VIÊN

I. Mô tả công việc

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCD, Công nợ, nghiệp vụ khác, thuế  GTGT.

 - Theo dõi và quản lý công nợ.

- Tính lương cho cán bộ công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

- Lập bảng phân bổ các chi tiết trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ…. hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao tài sản cố định.

-  Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng 1 lần.

-  Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước trích trước hàng tháng.

-  Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

-  Lập báo cáo thuế theo quy định.

-  Lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN

- Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên như: Báo cáo quản trị cập nhật ngay khi có phát sinh thu và chi (Báo cáo tổng chi, và báo cáo doanh thu)

- Tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý.

- Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của giám đốc.

- Tổng hợp số liệu hạch toán theo các phân hệ phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thuế, kế toán thanh toán, kế toán giá thành, lập bảng cân đối phát sinh tài khoản.

        - Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

II. Yêu  cầu công việc

  1. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
  2. Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
  3. Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ

III. Quyền lợi

  1. Lương 7-10 triệu
  2. Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động do nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định (BHXH, BHYT,..).
  3. Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,..
  4. Tháng lương thứ 13.
  5. Và các chế độ phúc lợi khác
  6.  Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển

Tin Liên quan

Bình luận

Trả lời nhận xét của:

Ý kiến bạn đọc (0)

Dự án