Tiến độ thi công dự án Gelexia Riverside

Cập nhật tiến độ thi công Gelexia Riverside ngày 31/8/2016

12:58 ngày 31/08/2016
Tiến độ thi công chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 31/8/2016 đang thi công phần ngầm.

Dự án