Thứ trưởng Phạm Hồng Hà dự tổng kết năm 2015 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản


Ngày 14/1/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà dự và có ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Tham dự hội nghị có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng.

Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tập trung nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời hoàn thành nghiên cứu, soạn thảo 698 văn bản các loại để hướng dẫn, trả lời các tổ chức, cá nhân, các địa phương có liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo, điều hành có hiệu quả 7 Chương trình phát triển nhà ở trên phạm vi toàn quốc, đó là: Chương trình Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Chương trình Xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở Đồng bằng Sông Cửu Long (giai đoạn 2); Chương trình Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; Chương trình Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình Phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Chương trình Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp; Chương trình Phát triển nhà ở xã hội dành cho học sinh, sinh viên.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, năm 2015, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, đặc biệt là công tác chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơ cấu căn hộ cho phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục đã chủ động phối hợp với Cục Công sản (Bộ Tài chính) và các Sở, ngành của TP Hà Nội xử lý các vướng mắc liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước…


Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Trong năm 2015, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã hoàn thành nghiên cứu 5 dự án sự nghiệp kinh tế và 4 đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, năm 2016, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tiếp tục triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 2 Luật trên, đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, của Chính phủ, tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở 2 TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chính Minh.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản…

Tham dự tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao những kết quả Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã đạt được trong năm 2015. Nhằm thực hiện thành công những mục tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 2016, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về lĩnh vực nhà ở cũng như bất động sản, thực hiện các giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định, phù hợp với điều kiện đất nước.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phải đặc biệt quan tâm lĩnh vực nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân và coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện của năm 2016, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động của Cục trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng như kế hoạch kết hợp các nhiệm vụ trước mắt với những mục tiêu lâu dài, tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo: Boxaydung

Tin Liên quan

Bình luận

Trả lời nhận xét của:

Ý kiến bạn đọc (0)

Dự án