Thiết kế

Mặt bằng tổng thể các căn hộ xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 01 chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 02 chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 03 chung cư xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 04  chung cư xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 05  chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 06  chung cư xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 07  chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 08  chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 09  chung cư xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 10  chung cư xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 11  chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 12  chung cư xpHomes A

Mặt bằng căn hộ số 12A  chung cư xpHomes A

* Mặt bằng căn hộ số 14  chung cư xpHomes A

​Tag: chung cư giá rẻ 

Dự án