Giá và tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán chung cư Gelexia Riverside

Chung cư Gelexia Riverside được chia ra làm nhiều đợt thanh toán rất hợp lý, giúp cho người dân thanh khoản được tài chính dễ dàng.

  • Đợt 1: Thanh toán 20%* Tổng giá bán căn hộ (bao gồm thuế VAT 10% và tiền sử dụng đất, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%), khi ký hợp đồng
  • Đợt 2: Thanh toán 10%* Tổng giá bán căn hộ (bao gồm thuế VAT 10% và tiền sử dụng đất, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%), khi hoàn thành tầng 5
  • Đợt 3: Thanh toán 20%* Tổng giá bán căn hộ (bao gồm thuế VAT 10% và tiền sử dụng đất, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%), khi hoàn thành tầng 15
  • Đợt 4: Thanh toán 20%* Tổng giá bán căn hộ (bao gồm thuế VAT 10% và tiền sử dụng đất, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%), khi cất nóc
  • Đợt 5: Thanh toán 25% Tổng giá bán căn hộ (bao gồm thuế VAT 10% và tiền sử dụng đất, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%), khi bàn giao nhà.
  • Đợt 6: Thanh toán 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ

Tiến độ thi công:

  • Tháng 8/2016 đang thi công phần móng
  • Dự kiến quý I/2018 giao nhà.

Giá bán chung cư Gelexia Riverside

 

Dự án