Căn hộ Block B

Block B của Tổ hợp chung cư Goldmark City
       gồm có 5 khối nhà ở cao 40 tầng và có 2 tầng hầm đỗ xe trong đó: 1 tòa Diamond và 4 tòa Sapphire. Tầng 1 của 3 tòa chung cư được bố trí làm nhà trẻ mẫu giáo, khu trung tâm được quy hoạch thành quảng trường với đầy đủ tiện nghi.

Tin tức dự án quận Từ Liêm

Mặt bằng tổ hợp chung cư Goldmark City

PHỐI CẢNH TỔ HỢP CHUNG CƯ GOLDMARK CITY

I/ CĂN HỘ SAPPHIRE 1:

mặt bằng chung cư sapphire 1

Mặt bằng căn hộ 01 - Sapphire 1

Mặt bằng căn hộ 02 - Sapphire 1

 

Mặt bằng căn hộ 03 - Sapphire 1

Mặt băng căn hộ 04,09 - Sapphire 1

Mặt bằng căn hộ 05,10 - Sapphire 1

Mặt bằng căn hộ 6,11 - Sapphire 1

 

Mặt bằng căn hộ 07 - Sapphire 1

Mặt bằng căn hộ 08 - Sapphire1

II/ CĂN HỘ SAPPHIRE 2:

Mặt bằng chung cư Sapphire 2

 

Mặt bằng căn hộ 01 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 02 - Sapphire 2

Mặt bằng căn hộ 03 - Sapphire 2

Mặt bằng căn hộ 04, 09 - Sapphire

Mặt bằng căn hộ 05, 10 - Sapphire 2

 

Mặt bằng căn hộ 06, 11 - Sapphire 1

Mặt bằng căn hộ 07 - Sapphire 2

Mặt bằng căn hộ 08 - Sapphire 2

III/ CĂN HỘ SAPPHIRE 3:

Mặt bằng chung cư Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 01 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 02 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 03 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 04 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 05, 13 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 06, 14 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 07, 15 - Saphire 3

Mặt bằng căn hộ 08, 16 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 09.17 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 10 - Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 11- Sapphire 3

Mặt bằng căn hộ 12 - Sapphire 3

IV/ CĂN HỘ SAPPHIRE 4:

Mặt bằng chung cư Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 01 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 02 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 03 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 04 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 05,13 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 06, 14 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 07, 15 - Sapphire 4Mặt bằng căn hộ 08, 16 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 09, 17 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 10 - Sapphire 4

Mặt bằng căn hộ 11 - Sapphre 4

Mặt bằng căn hộ 12- Sapphire 4

 

Thông tin dự án Bắc Từ Liêm

  1. Chung cư golmak city

  2. Giá bán an bình city

Dự án